Navigation menu

服务项目

万和燃气热水器的泄压阀作用

 
万和燃气热水器的泄压阀作用
 
 
 
 
万和燃气热水器的泄压阀起什么作用:
 
 ①当水压超过热水器额定的压力时会自动泄压。
     
 
 
 ②当环境温度等于或低于零度时,手动拧下泄压阀排净水箱内的水(防止水箱内的水在环境温度等于或低于零度时由液体结为固体撑破水箱)